Strona główna
  Polecamnowość
    Między Sodomą a N.O.
    Miłość czy zaur-nie?
  Humor
  Katechezy
     tematy do klasy I
     tematy do klasy II
     tematy do klasy III
     tematy dod. nowość
    stworzenie świata
     busola wartości
    teoria ewolucji
  Konkurs
    wyniki powiatowe

 


KLASA III

Rozkład tematów katechez w roku szkolnym 2007/2008.

Tematy katechez

Musimy się stawać dobrymi, uczciwymi i sprawiedliwymi – pogadanka.

Nowy dział tematyczny: Ty ścieżkę życia mi ukażesz.

Ukochani i obdarowani przez Boga.

Powołani do pełni życia.

Biblijne losy powołanych – Abraham, Mojżesz, Jakub.

Wielkość powołania i prostota odpowiedzi Maryi.

Wielość dróg, ale ta sama miłość.

Powołani do życia w kapłaństwie. Życie konsekrowane.

Podsumowanie materiału z rozdziału „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”.

Wobec wielu wartości. Praca nad sobą.

Człowiek to dusza i ciało. Płciowość - dar i zadanie.

Czystość - przeżytek, konieczność czy wartość. Godność kobiety.

Homoseksualizm jest problemem.

Pornografia wyrazem nieuporządkowania.

Powtórzenie materiału z rozdziału „Zbudować dom na skale”.

Nowy dział tematyczny: Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.

Uczucie miłości do drugiej osoby.

Miłość czy zauroczenie.

Narzeczeństwo.

Przygotowanie do odpowiedzialności.

Przygotowanie do macierzyństwa.

Wymiar duchowy narzeczeństwa.

Ślub kościelny czy kontrakt cywilny?

Decyzja – oświadczyny, zaręczyny.

Formalne przygotowanie do małżeństwa – dokumenty.

Pierwsza wizyta w kancelarii parafialnej. Rozmowa duszpasterska.

Formuła przysięgi małżeńskiej. Liturgia sakramentu małżeństwa.

Problemy małżeńskie i rodzinne – pogadanka.

Istota i cechy miłości małżeńskiej.

Po co małżeństwo?

„Tobie śluby dopełniać” (PS 65,2).

Po co się wiązać na stałe?

Rozwiedzeni w Kościele.

Od marzeń do prozy życia.

Do nieba „we dwoje".

Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.

Nowy dział tematyczny: Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie.

Planowanie rodziny.

Odpowiedzialne przekazywanie życia. Dziecko - znak błogosławieństwa Bożego.

Jak stać się dobrą matką? Jak stać się dobrym ojcem?

Odpowiedzialność wychowawcza rodziców. Rodzina Kościołem domowym.

Dziecko z probówki.

Adopcja - owoc sprawiedliwości.

Uszanować małego człowieka.

Cywilizacja śmierci - aborcja, eutanazja.

Moralne aspekty klonowania człowieka.

Chrześcijanin wobec AIDS.

Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie”.

Nowy dział tematyczny: Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa.

Czcij ojca swego i matkę swoją. Jak żyć w rodzinie dobrze i pięknie?

Rodzina wspólnotą modlitwy. Rodzina miejscem przebaczenia.

Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa”.

Nowy dział tematyczny: Napominajcie samych siebie…

„Będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego” (Pwp 16,15b).

Chory i stary członek rodziny.

Wakacje z Bogiem – wypoczywać z godnością chrześcijańską.

Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Napominajcie siebie samych...”

Omówienie nauki w klasie trzeciej.

 


Copyright ©2007 by Jan W.