Start
Ogłoszenia parafialne - 22.05.2016

 

 Ogłoszenia parafialne

 

 Uroczystość Najświętszej Trójcy (22.05.2016)

 

Dzisiaj wypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Wypada także dzisiaj wspomnienie św. Rity z Casia. W Sance o godz. 11.00 odbędzie się koronacja obrazu Matki Bożej, której dokona ks. kard. S. Dziwisz.

W czwartek wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Bożego Ciała. Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 9.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do Rynku ulicą Parkową – tradycyjnie do 3 ołtarzy, a potem ulicami: Danka, Szkolną i Żbicką do nowego kościoła, gdzie ok. godz. 11.15 na zakończenie procesji odprawimy Mszę św. (już bez kazania). W starym kościele nie będzie Mszy św. o godz. 11.15 – jak to bywało przedtem i o godz. 12.00. Prosimy o przygotowanie ołtarzy na trasie procesji i do niesienia baldachimu, feretronów, sztandarów, dzieci w strojach komunijnych, dzieci do sypania kwiatów i z dzwoneczkami. Jest pięknym zwyczajem, że okna domów na szlaku procesji Bożego Ciała przyozdabiamy kwiatami, obrazami i lampkami. O godz. 17.30 w tym dniu nabożeństwo majowe z procesją eucharystyczną wokół kościoła.

W Oktawie Bożego Ciała procesję eucharystyczną wokół kościoła będziemy odprawiać w dni powszednie po Mszy św. o godz. 6.30 i o godz. 17.30 (z nabożeństwem majowym), a w przyszłą niedzielę – po Mszy św. o godz. 11.00 i o 17.30.

W piątek o godz. 18.30 w Domu Parafialnym odbędzie się przygotowanie liturgiczne dla narzeczonych, którzy spisali już protokół przedślubny.

W przyszłą niedzielę, 29 maja o godz. 11.00 w nowym kościele odprawi Mszę Prymicyjną, ks. Tomasz Gawlik CM, który wczoraj przyjął święcenia kapłańskie. W naszym, starym kościele odprawi Mszę Prymicyjną w poniedziałek 30 maja o godzinie 18.00. Polecamy go Bogu w naszych modlitwach

Mamy jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę do Grecji i Włoch, śladami św. Pawła, św. Andrzeja i św. Marka w dniach 25.06 – 6.07. b.r. W programie: Filipi – Kavala – Athos – Saloniki – Weria – Meteory – Termopile – Delfy – Ateny – Korynt – Mykeny – Patras – Ancona – Loreto – Wenecja. Zgłoszenia tylko do najbliższej środy u ks. proboszcza.

W przyszłą niedzielę przed kościołem Zespół Interwencyjny Pomocy Międzyludzkiej będzie kwestował na półkolonie dla dzieci z ubogich rodzin.

W minionym tygodniu na pokrycie malowania naszej świątyni złożyły ofiarę rodziny z ul. Grunwaldzkiej i Rynku. Ofiarodawcom – serdeczne Bóg zapłać.

 Kalendarz liturgiczny

Wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Sobota wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa

 

 

 
Intencje mszalne 23.05.- 29.05.2016

INTENCJE MSZALNE – 23.05. – 29.05.2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 23.05.

  6.30 – + Barbara Kłyś (od wujka Jaśka ze Skawiny z rodziną)

  7.00 – + Roman Kuczara (od wnuka Roberta z żoną Brygidą i dziećmi)

  7.30 – + Elżbieta Sikora (od sąsiadów z ul. Kościuszki)

18.00 – 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki

                 Bożej dla Ks. Krzysztofa Strzelichowskiego (28 rocz. święceń kapłańskich)

                 2. + Mieczysław Kaczmarczyk

WTOREK – 24.05.

  6.30 – + Barbara Kłyś (od swatowej Anny Biskup z Grybowa)

  7.00 – + Krystyna Fedko (od sąsiadów)

  7.30 – + Barbara Studnicka (od Godyni z Czernej)

18.00 – 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki

                 Bożej dla Wandy Piekarczyk (84 rocz. urodzin)

             2. + Marianna i Andrzej Frączek

ŚRODA – 25.05.

  6.30 – + Barbara Kłyś (od Anny Krok i Ewy Biskup z Grybowa)

  7.00 – + Krystyna Fedko (od męża Ludwika)

  7.30 – + Barbara Studnicka (od siostrzenicy Doroty Domagalskiej z mężem i córkami

                oraz szwagra Bolesława Dorosza)

18.00+ Krystyna Fedko (od siostry Bogumiły z mężem)

CZWARTEK – 26.05. - BOŻE CIAŁO

  6.30 – + Maria Ostrowska (2 rocz. śm.)

  8.00 – + Barbara Studnicka (od córki Karoliny z rodziną)

  9.00 – 1. Za Parafian

                2. + Barbara Studnicka (od bratowej i chrześnicy Iwony z rodziną)

             3. + Jacek Mytnik (od żony)

             4. + Wacław Matysik (od żony z rodziną)

             5. + Adam Kasprzyk (od rodziny Kisielów)

18.00 – + Józefa i Antonina

PIĄTEK – 27.05.

  6.30 – + Barbara Kłyś (od siostry Krystyny z rodziną)

  7.00 – + Irena i Julian Wawak, Władysław syn

  7.30 – + Krystyna Fedko (od sąsiadów)

18.00 – + Barbara Studnicka (od przyjaciół z ul. Targowej i Armii Krajowej)

SOBOTA – 28.05.

  6.30 – + Barbara Kłyś (od Marcina Kasperczyka z narzeczoną)

  7.00 – + Krystyna Fedko (od sąsiadów)

  7.30 – + Krystyna Fedko (od córki Wioletty z Martinem)

18.00 – 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki

                 Bożej dla Heleny Panieczko (80 rocz. urodzin)

             2. + Barbara Studnicka (od pracowników Sądu w Krzeszowicach i Krakowie)

NIEDZIELA – 29.05.

  6.30 – + Jacek Mytnik (od kolegi Bogdana)

  8.00 – + Jacek Mytnik (od córki Żanety)

  9.00 – + Anna-Aleksandra Bajda-Pykało (1 rocz. śm. - od koleżanki Rozalii Wingerter)

10.00 – + Krystyna Fedko (od sąsiadki Janiny Oczkowskiej)

11.00 – + Zofia Muszyńska (od Grażyny i Wojciecha Kucińskich)

12.00 – + Adam Kasprzyk (od syna Kazimierza z rodziną)

18.00 – + Wojciech Szklarski (od sąsiadów)

 
500+

500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości uzyskania przez osoby posiadające dzieci w wieku do 18 roku życia, świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).


Od I kwietnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach mieszczącym się przy ul. Kościuszki 43.

Świadczenie przysługuje na dziecko/ dzieci do dnia ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Na kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Niezbędne druki wniosków i oświadczeń można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43 lub na stronie internetowej: <http://www.gops.krzeszowice.pl/> w zakładce: świadczenie wychowawcze.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

w siedzibie Ośrodka, który w dniu 1 kwietnia 2016 r. w godzinach od 7.30 do 18.00, a od 4 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r.: w poniedziałki od godziny 7.00 do 18.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00,

drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego**:

l)utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny tj. emp@tia, ePUAP; 2) udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tj. pue.zus;

3)banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

 Z Up. Burmistrza

mgr inż. Ewa Gędłek

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KRZESZOWICACH