Start
Ogłoszenia parafialne - 24.07.2016

 

Ogłoszenia parafialne


 

 

 

 

17 niedziela zwykła (24.07.2016)

 

 

 

Dzisiaj wypada wspomnienie św. Kingi, dziewicy. Przed kościołem Poczta Polska sprzedaje znaczki pocztowe, koperty pierwszego dnia obiegu, foldery, kartki, książki i kalendarze okolicznościowe na ŚDM.

W poniedziałek wypada święto św. Jakuba, apostoła i św. Krzysztofa. Po Mszy św. wieczornej dokonamy uroczystego poświęcenia pojazdów samochodowych, motocykli  i rowerów.

We czwartek, 28 lipca, wypada 32. rocznica śmierci ks. Ładysława Orzechowskiego, proboszcza naszej parafii, odprawimy Mszę św. w jego intencji w czwartek o godz. 18.00.

Starajmy się uczestniczyć w wielkim świętowaniu młodzieży. Obejmijmy modlitwą papieża Franciszka i młodzież z całego świata, aby te Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z Następcą św. Piotra wzmocniły naszą wiarę i umocniły naszą miłość Boga i ludzi. Korzystajmy ze spotkań z papieżem, młodymi, czy to bezpośrednio, czy przez transmisję telewizyjną.

W przyszłą niedzielę, ze względu na papieską Mszę św. ŚDM na Brzegach, nie będzie Mszy św. o godz. 10.00, 11.00 i 12.00. Kolejna Msza św. będzie o 13.00 i 18.00. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy Świętej Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, sprawowanej przez Ojca św. Franciszka na Brzegach, transmitowanej przez TVP.

W minionym tygodniu na pokrycie malowania naszej świątyni ofiarę złożyły rodziny z ul. Grunwaldzkiej i Targowej. Składamy im serdeczne Bóg zapłać.

 

Z kalendarza liturgicznego:

Wtorek – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP.

Piątek – wspomnienie św. Marty.

Sobota – wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

  

 

 
Ogłoszenie Komitetu ŚDM

Informacja Komitetu Organizacyjnego ŚDM

Rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży. W Krzeszowicach gościmy już pierwszych pielgrzymów. W najbliższych dniach przyjedzie do nas łącznie ponad 1500 pielgrzymów z 12 krajów świata: Francji, Ekwadoru, Republiki Kongo, Madagaskaru, Tunezji, Indii, Wielkiej Brytanii, Ugandy, Węgier, Senegalu, Burundi oraz Togo. Będziemy również gościć ponad 130-osobową grupę Polaków. Większość z tych osób przyjedzie do nas już jutro. W rodzinach zakwaterowanych będzie ok. 650 osób. Pozostałe osoby będą zakwaterowane w szkołach. Już dziś serdecznie dziękujemy Drogi m Parafianom za gościnność. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość na pojawiające się zmiany oraz życzliwość wobec pielgrzymów poruszających się po Krzeszowicach.

Jutro (w poniedziałek) zapraszamy na Mszę Świętą w intencji pielgrzymów, rodzin ich goszczących, wolontariuszy oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację ŚDM, która będzie odprawiona w kościele św. Jana Pawła II o godz. 7 rano.

W środę, czwartek i piątek pielgrzymi będą brać udział w katechezach. W naszym kościele będą się odbywać katechezy w jęz. francuskim z udziałem biskupów z krajów francuskojęzycznych w godz. 9-12. W czwartek wygłosi katechezę bp z Tours Bernard-Nicolas AUBERTIN – w nowym lub starym kościele.

We wtorek o godz. 21 zapraszamy na ostatni Apel Jasnogórski w czterech językach do kościoła św. Jana Pawła II.

W środę w Krzeszowicach będzie się odbywał Festiwal Młodych. Będziemy wtedy gościć pielgrzymów z całej Gminy. Zapraszamy zarówno do udziału w koncertach na Placu Targowym jak i w wydarzeniach organizowanych na Rynku w Krzeszowicach.

Osoby, które zgłosiły się po bezpłatne wejściówki na Mszę Świętą w Brzegach poinformujemy telefonicznie o terminie i sposobie ich odebrania.

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w dniach od 25.07 do 01.08 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania w rejonie dworca kolejowego i dworca autobusowego w Krzeszowicach. Czynny będzie parking przy dworcu PKP od strony ul. Daszyńskiego, zakaz obowiązuje wzdłuż budynku dworca i peronów aż do dworca PKS. Natomiast w dniu 27.07 zamknięte zostaną: częściowo Plac Kulczyckiego od strony biblioteki, część ulicy Krzywej na długości placu targowego oraz ograniczony będzie ruch na alei Solidarności. Ponadto mogą wystąpić czasowe utrudnienia związane z przejściem grup pielgrzymów. Prosimy o stosowanie się do zaleceń służb porządkowych.

Światowe Dni Młodzieży to wielka szansa do pokazania zarówno naszej kultury, jak i naszej wiary. Komitet Organizacyjny życzy wszystkim pięknych przeżyć związanych z tym niezwykłym wydarzeniem.


 
Intencje mszalne 25.07.- 31.07.2016


INTENCJE MSZALNE – 25.07. – 31.07.2016 r.


PONIEDZIAŁEK – 25.07.

  7.00 – + Janina Rapecka (od współpracowników córki Renaty)

  7.30 – + Rozalia, Zofia i Michał Płaczek

18.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej

                 dla Anny i Krzysztofa (46 rocz. ślubu)


WTOREK – 26.07.

  7.00 – + Anna Mitka

  7.30 – + Józefa Płaczek

18.00 – + Krystyna Matysik (od rodziny Polaków)

ŚRODA – 27.07.

  7.00 – + Janina Rapecka (od rodziny Dudów)

  7.30 – + Teresa Niechwiej (od sąsiadów z bloku)

18.00 – + Krystyna Matysik (od rodziny Kulpińskich)


CZWARTEK – 28.07.

  7.00 – + Teresa Niechwiej (od sąsiadów z bloku)

  7.30 – + Janina i Mieczysław Dura

18.00 – + Ks. Dziekan Ładysław Orzechowski (32 rocz. śm.)


PIĄTEK – 29.07.

  7.00 – + Janina Rapecka (od współpracowników córki Renaty)

  7.30 – + Wanda Miodek (od wnuka Michała z Ewą i prawnukami)

18.00 – + Ludwika Cudzik (8 rocz. śm.)


SOBOTA – 30.07.

  7.00 – + Wanda Miodek (od koleżanek i kolegów z pracy wnuczki Ewy Firmy Bako-2

                    z Woli Filipowskiej)

  7.30 – + Bogusław Jamróz (12 rocz. śm.) i zmarli z rodziny

18.00 – + Stanisława i Józef Żbik


NIEDZIELA – 31.07.

  6.30 – + Janina i Zbigniew Rapeccy (od córki Renaty z mężem i syna Jerzego)

  8.00 – 1. + Franciszek Olas (20 rocz. śm.)

                2. + Edmund Stachowski (3 rocz. śm.)

  9.00 – 1. + Kasper i Ryszard Dudek

                2. + Edmund Krasimowicz

13.00 – + Stanisława i Kazimierz Drzewniak

18.00 – + Franciszek Jaroń, Ryszard syn (rocz. śm.)

 
500+

500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości uzyskania przez osoby posiadające dzieci w wieku do 18 roku życia, świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).


Od I kwietnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach mieszczącym się przy ul. Kościuszki 43.

Świadczenie przysługuje na dziecko/ dzieci do dnia ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Na kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Niezbędne druki wniosków i oświadczeń można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43 lub na stronie internetowej: http://www.gops.krzeszowice.pl/ w zakładce: świadczenie wychowawcze.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

w siedzibie Ośrodka, który w dniu 1 kwietnia 2016 r. w godzinach od 7.30 do 18.00, a od 4 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r.: w poniedziałki od godziny 7.00 do 18.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00,

drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego**:

l)utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny tj. emp@tia, ePUAP; 2) udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tj. pue.zus;

3)banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

 Z Up. Burmistrza

mgr inż. Ewa Gędłek

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KRZESZOWICACH