Start
Ogłoszenia parafialne - 26.06.2016

Ogłoszenia parafialne


13 niedziela zwykła (26.06.2016)

 

 

Rozpoczynamy okres wakacyjny. W tym czasie w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 6.30.

Dzisiaj wypada wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera. O godz. 15.00 odprawimy Mszę św. przy Krzyżu Milenijnym w Czatkowicach. Po Mszy św. będzie piknik. Zapraszamy. Ze względu na upały, prosimy zabrać z sobą butelkę z wodą.

W czwartek Adoracja Najśw. Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00.

W pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 6.30 do 8.00 i od godz. 16.30 do 18.00. Prosimy nie odkładać spowiedzi na piątek, lecz korzystać z niej podczas Mszy św. w ciągu tygodnia.

W piątek po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym odbędzie się przygotowanie liturgiczne dla rodziców i chrzestnych.

W środę wypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Imieniny obchodzi ks. Piotr Wróbel. Życzymy mu potrzebnych łask Bożych i polecamy go Chrystusowi w naszych modlitwach.

W przyszłą niedzielę Msza św. chrzcielna o godz. 12.00, a o godz. 17.00 zmianka tajemnic różańcowych. Składka jest przeznaczona na pokrycie malowania kościoła.

W minionym tygodniu na pokrycie malowania naszej świątyni złożyły ofiarę rodziny z ul. Grunwaldzkiej i Targowej. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Młodzież z parafii Krzeszowice chcąca uczestniczyć w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie, może zapisywać się w każdy czwartek od 18.30 w salce katechetycznej parafii św. Marcina podczas dyżuru Komitetu Parafialnego ŚDM. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa w gablotce parafialnej.

3 lipca (w niedzielę) o godzinie 18.00, w kościele JP2 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodzin goszczących pielgrzymów. Serdecznie zapraszamy również te rodziny, które chcą przyjąć pielgrzymów, lecz jeszcze tego nie zadeklarowały.

Burmistrz Gminy Krzeszowice i Animatorzy Trzeźwości zapraszają na XII Dzień Trzeźwości w Ośrodku „Vincentinum”, 2 lipca b.r. Ponadto Animatorzy Trzeźwości organizują wyjazd do Lichenia na XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości w dniach 29 – 31 lipca. Szczegóły na afiszach w gablotce.

Z kalendarza liturgicznego:

Wtorek – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika

Czwartek – wspomnienie pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego

Piątek – wspomnienie św. Ottona, biskupa 
 
Intencje mszalne 27.06.- 03.07.2016

INTENCJE MSZALNE – 27.06. – 03.07.2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 27.06.

  7.00 – + Andrzej Weber (od sąsiadów z bloku, ul. Targowa 9)

  7.30 – 1. + Władysław Pióro (na imieniny i urodziny)

                2. + Maria i Jan (2 rocz. śm.) Goryl, Janina Boroń (3 rocz. śm.)

18.00 – + Władysław Chrupek (w dniu imienin)

WTOREK – 28.06.

  7.00 – + Stanisław Zieliński (od Janiny i Józefa Bigajów)

  7.30 – + Władysława Kłeczek

18.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej

             dla Marii i Stanisława (57 rocz. ślubu) i ich rodziny

ŚRODA – 29.06.

  7.00 – + Stanisław Zieliński (od rodziny Ferfeckich)

  7.30 – + Andrzej Weber (od sąsiadów z bloku, ul. Targowa 9)

18.00 – + Piotr Charyasz

CZWARTEK – 30.06.

  7.00 – + Leopold Nowak (4 rocz. śm.)

  7.30 – + Władysław Pióro (od rodziny Pachlów)

18.00 – 1. O Dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka, o szczęśliwy i spokojny

                     przebieg Światowych Dni Młodzieży i ich oczekiwane owoce

                     (od Straży Honorowej NSPJ i NSM)

              2. + Rafał Letner (11 rocz. śm.)

PIĄTEK – 01.07.

  7.00 – + Helena Spytkowska (od syna z rodziną)

  7.30 – 1. Wynagradzająca Sercu Jezusowemu za grzechy nasze i całego świata

                 oraz o opiekę Bożą dla naszej Ojczyzny (od Straży Honorowej NSPJ i NSM)

                2. Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o zdrowie i bł. Boże, Dary Ducha Św.,

                 opiekę Matki Bożej w pracy duszpasterskiej dla Ks. Piotra (z okazji imienin)

             3. + Halina Kafel (na imieniny)

18.00 – + Wacław Matysik (od chrześnika Dawida z rodziną)

SOBOTA – 02.07.

  7.00 – + Jolanta Walczak (od rodziny Jastrzębskich)

  7.30 – 1. Dziękczynna z pielgrzymkę na Jasną Górę z prośbą o łaski Boże dla

                 uczestników i ich rodzin oraz o opiekę Bożą dla Straży Honorowej

                (od Straży Honorowej NSPJ i NSM)

                2. + Władysław Pióro (od sąsiadów z ul. Wiśniowej, blok 4)

18.00 – + Anna i Józef Barczyk

NIEDZIELA – 03.07.

  6.30 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej

             dla Stefanii (75 rocz. urodzin)

  8.00 – + Ludwik Walczowski (20 rocz. śm.), Jerzy syn

  9.00 – + Wacław Matysik (od siostry z rodziną)

10.00 – + Władysław Pióro (żony)

11.00 – 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę

                 Matki Bożej dla Haliny i Wacława Warzechów (40 rocz. ślubu)

                 2. + Maria i Konstanty Klocek (od rodziny Hyckowskich i Klocków)

12.00 – 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę

                 Matki Bożej  dla Marii i Tadeusza Korbielów (60 rocz. ślubu)

                  2. Za Parafian (chrzcielna)

18.00 – + Czesław Góralczyk (22 rocz. śm.) i rodzice oraz Stanisław Drewnik

                (27 rocz. śm.), Edward syn

 
500+

500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości uzyskania przez osoby posiadające dzieci w wieku do 18 roku życia, świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).


Od I kwietnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach mieszczącym się przy ul. Kościuszki 43.

Świadczenie przysługuje na dziecko/ dzieci do dnia ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Na kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Niezbędne druki wniosków i oświadczeń można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43 lub na stronie internetowej: http://www.gops.krzeszowice.pl/ w zakładce: świadczenie wychowawcze.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

w siedzibie Ośrodka, który w dniu 1 kwietnia 2016 r. w godzinach od 7.30 do 18.00, a od 4 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r.: w poniedziałki od godziny 7.00 do 18.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00,

drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego**:

l)utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny tj. emp@tia, ePUAP; 2) udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tj. pue.zus;

3)banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

 Z Up. Burmistrza

mgr inż. Ewa Gędłek

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KRZESZOWICACH